Välj en sida

Samarbete för digitalt engagemang

Hela samhällsbyggandet skriker efter effektivare processer och verktyg. Vad passar då bättre att lyfta ett tankesätt med visuell planering som bygger på delaktighet, engagemang och kommunikation in i den digitala världen. Tillsammans med Prolog har Apricon inlett ett...