Välj en sida

Hela samhällsbyggandet skriker efter effektivare processer och verktyg. Vad passar då bättre att lyfta ett tankesätt med visuell planering som bygger på delaktighet, engagemang och kommunikation in i den digitala världen. Tillsammans med Prolog har Apricon inlett ett strategiskt samarbete för att möta morgondagens planeringsbehov.

En utmaning när kunder arbetar med planering är engagemanget. Ibland upplever jag att det finns en tro att nya verktyg är lösningen på alla branschens problem. Digitalisering är framtiden och nya och innovativa verktyg skapar fantastiska möjligheter om de används på rätt sätt. Via ett samarbete med Apricon har vi möjligheten att nå ut till våra kunder med effektiva planeringsprocesser som går i linje med behovet av digitalisering, säger Jesper Lundgren, förändringsledare Prolog.

 

Visuell Frågetavla med tidsvy.

 

Vi slår samman det bästa från analog och digital planering. Allt för att nå ett bättre slutresultat med hög delaktighet och involvering från projektets alla deltagare.

Prologs kunskap om visuella metoder och vår lättanvända digitala visuella frågetavla är en vinnande kombination. Potentialen är stor. Vi kan halvera tiden för möten och öka den värdeskapande tiden i projektarbetet samtidigt som vi minimerar administrationen, säger Fredrik Nirvin, Apricon.

Kontakta Fredrik Nirvin eller Lennart Klintmalm för mer information om hur vi kan lyfta ert planeringsarbete med digitalt engagemang.

Kontakta oss

Prologs hemsida