Välj en sida

Liljeholmstorget, Stockholm

Fastighetsbolaget CITYCON utvecklar området i anslutning till Liljeholmens T-banestation. En ny butiksgalleria byggs i anslutning till ett befintligt kontorshus. Ovanpå gallerian blir det ett 70-tal nya lägenheter. I Nybohovsberget byggs ett parkeringsgarage med plats för 900 bilar. Arkitekter är Equator Stockholm. Forsen projekt är projektledare.

Projekttid: 2005- 2010

Pnet används för att samordna projekteringen och för gemensam dokumenthantering för alla projektets skeden uppdelat på sex delprojekt.

Vill du veta mer – kontakta oss

 

Liljeholmstorget, Stockholm