Välj en sida

Blog

Samarbete för digitalt engagemang

Hela samhällsbyggandet skriker efter effektivare processer och verktyg. Vad passar då bättre att lyfta ett tankesätt med visuell planering som bygger på delaktighet, engagemang och kommunikation in i den digitala världen. Tillsammans med Prolog har Apricon inlett ett...

Kopplade projekt

Funktionen Kopplade projekt ger möjlighet att visa ett urval av dokument i ett visst projekt för användarna i ett annat projekt. Behovet finns framför allt när man har flera stora angränsande projekt med samma byggherre men olika sammansättning av entreprenörer,...

ApriconAppen version 1.0

Apricon fungerar bra på läsplattor och mobiler via en webbläsare men det är inte alltid som det finns tillgång till WiFi eller 4G överallt på en byggarbetsplats. Apricon-appen har ett anpassat gränssnitt för iPhone och iPad där du utifrån projektets mappstruktur kan...

Spara från förteckning

Om man har många dokument att spara i Apricon kan det vara tidsödande att mata in beskrivningstexter och andra dokumentegenskaper. Ofta finns denna information redan i dokumentförteckningar, ritningshuvuden etc. Den här funktionen hjälper till att föra över...

Varför beställa arkivdata via Apricon?

När ett projekt är färdigställt finns det ett par olika vägar att gå; man kan behålla det online på Apricon i ett s.k. Garantiskede eller Förvaltningsläge, eller så kan man stänga det för vidare åtkomst. Oavsett vad man väljer så brukar man förr eller...

Länkar till dokument och paket

Eftersom vi har flera starka funktioner för att söka dokument brukar det sällan vara problem att hitta varandras filer i Apricon. Men ibland kanske man vill förenkla ytterligare och i sina meddelanden länka direkt till de dokument och paket som man skriver om. För ett...

Vattenstämpel på PDF-filer

För någon månad sedan smyglanserade vi en efterfrågad och nyttig finess, att kunna få en så kallad vattenstämpel på pdf-filer. Använder du dig av workflow för granskning/godkännande så kan du sätta valfri text som vattenstämpel på dokumenten. Denna ökade tydlighet...

Uppdatera publicerade paket

Vi har nyligen infört en förändring när det gäller de publicerade paket som visar senaste versionen av ingående dokument. Du kan nu löpande förändra innehållet i dessa paket, vilket förenklar och effektiviserar en hel del. Paketerar och publicerar du ett antal...

Dra och släpp enklare utan Java

Nu fasar vi ut användningen av Java-plugin för att dra och släppa filer vid sparande. För dig som användare innebär det en rad fördelar: Du slipper krånglet med att installera och uppdatera Java på datorn, och kanske behöva vänta på hjälp från IT-supporten. Funktionen...

Ett ”socialare” Apricon – Dialogen

Nu kan du på ett enkelt och informellt sätt kommunicera med hela projektgruppen med hjälp av den nya "Dialogen". Här kan alla projektmedlemmar göra inlägg, dela med sig av bilder eller kommentera på andras inlägg. Funktionen kan närmast liknas vid ett eget...

Förenkla sparandet av relationshandlingar

När det är dags att lägga in relationshandlingar kan man spara mycket tid genom att utnyttja de beskrivningstexter som redan finns på motsvarande bygghandlingar. Vi kallar metoden dubbelsynkronisering. Ta en dokumenttyp i taget (t.ex. Ritning enl. nedanstående...

Spara dokument direkt från trädet

Många har efterfrågat möjligheten att spara direkt från vårt dokumentträd och nu kan du det! Den lilla disketten visar om du har rätt att spara i just den mappen du letar i. Tänk på att den inte dyker upp förrän du kommit till en nivå då alla identifierande egenskaper...

Administratörsguide, del 3 (Projektinställningar):

Under menyalternativet ”Projektinställningar” hittar du ett antal basfunktioner som du som administratör själv kan nyttja och anpassa efter projektets behov. Projektnamn: Som projektadministratör kan du redigera projektnamnet, både för rubriken på sidan men även för...

Administratörsguide, del 2 (E-postlistor):

Här kan du skapa e-postlistor som förenklar avsevärt när man ska skicka meddelanden. Då Apricon inte skickar ut automatiska meddelanden i samband med aktiviteter i projektet, utan istället möjliggör för användarna att skicka meddelande till dem det berör, har vi...

Administratörsguide, del 1 (Användare och roller):

Från "Användare och roller" kan du bjuda in nya användare, kolla vem som fått inbjudan men ännu inte svarat (under fliken ”Inbjudna (ej aktiva)”) och under fliken ”Aktiva" kan du tilldela och justera varje persons roll och i vilka e-postlistor personen är med i. För...

Ett ”socialare” Apricon – Startsida

Projektets startsida är en potentiell kommunikationskanal! Eftersom den visas för alla när man kommer in i projektet är det en bra plats att lyfta fram viktig information som rör alla. Idag ger Apricon möjligheten att  visa bilder, textmeddelanden, länkar, kalender...

Apricon och iPad

Vi får en del frågor kring att använda Apricon mobilt och främst då kring vilka möjligheter som finns för att hantera filer med iPad. Syftet med den här artikeln är att beskriva mitt sätt att kombinera Apricon och iPad. Jag startar Safari och loggar in i Apricon på...

Tips för att förenkla sparande av Relationshandlingar

Ändring 2013-09-26: Nu finns det ett enklare sätt att göra detta. Läs här. Följ denna guide så slipper du skriva in beskrivningstexterna på nytt! OBS! Ta en dokumenttyp i taget (t.ex. Ritningar enl. nedanstående exempel) I dokumentträdet går du till...

Ett ”socialare” Apricon – Min Portal

Nu är utvecklingen igång av nästa steg i att skapa ett "socialare" projektnätverk. Efter inloggning kommer våra användare att komma till en liten "portal" med utökad funktionalitet jämfört med dagens projektlista. Den primära funktionen är fortfarande att snabbt och...

Vi vill hjälpa dig

Vi vill tipsa våra användare om det mest effektiva sättet att få hjälp med Apricon; kontakta oss direkt! Om du upplever problem med någon funktion i Apricon så vänd dig direkt till oss på Apricon. Meddelanden om problem som går ut till samtliga projektdeltagare...

Prenumerera

Vill du få tips och information om aktuella händelser via vårt nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år?