Välj en sida

Projektnätverk

Samarbete för digitalt engagemang

Hela samhällsbyggandet skriker efter effektivare processer och verktyg. Vad passar då bättre att lyfta ett tankesätt med visuell planering som bygger på delaktighet, engagemang och kommunikation in i den digitala världen. Tillsammans med Prolog har Apricon inlett ett...

Uppdatera publicerade paket

Vi har nyligen infört en förändring när det gäller de publicerade paket som visar senaste versionen av ingående dokument. Du kan nu löpande förändra innehållet i dessa paket, vilket förenklar och effektiviserar en hel del. Paketerar och publicerar du ett antal...

Prenumerera

Vill du få tips och information om aktuella händelser via vårt nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år?