Välj en sida

Tips och Råd

Spara från förteckning

Om man har många dokument att spara i Apricon kan det vara tidsödande att mata in beskrivningstexter och andra dokumentegenskaper. Ofta finns denna information redan i dokumentförteckningar, ritningshuvuden etc. Den här funktionen hjälper till att föra över...

Varför beställa arkivdata via Apricon?

När ett projekt är färdigställt finns det ett par olika vägar att gå; man kan behålla det online på Apricon i ett s.k. Garantiskede eller Förvaltningsläge, eller så kan man stänga det för vidare åtkomst. Oavsett vad man väljer så brukar man förr eller...

Länkar till dokument och paket

Eftersom vi har flera starka funktioner för att söka dokument brukar det sällan vara problem att hitta varandras filer i Apricon. Men ibland kanske man vill förenkla ytterligare och i sina meddelanden länka direkt till de dokument och paket som man skriver om. För ett...

Vattenstämpel på PDF-filer

För någon månad sedan smyglanserade vi en efterfrågad och nyttig finess, att kunna få en så kallad vattenstämpel på pdf-filer. Använder du dig av workflow för granskning/godkännande så kan du sätta valfri text som vattenstämpel på dokumenten. Denna ökade tydlighet...

Förenkla sparandet av relationshandlingar

När det är dags att lägga in relationshandlingar kan man spara mycket tid genom att utnyttja de beskrivningstexter som redan finns på motsvarande bygghandlingar. Vi kallar metoden dubbelsynkronisering. Ta en dokumenttyp i taget (t.ex. Ritning enl. nedanstående...

Administratörsguide, del 3 (Projektinställningar):

Under menyalternativet ”Projektinställningar” hittar du ett antal basfunktioner som du som administratör själv kan nyttja och anpassa efter projektets behov. Projektnamn: Som projektadministratör kan du redigera projektnamnet, både för rubriken på sidan men även för...

Administratörsguide, del 2 (E-postlistor):

Här kan du skapa e-postlistor som förenklar avsevärt när man ska skicka meddelanden. Då Apricon inte skickar ut automatiska meddelanden i samband med aktiviteter i projektet, utan istället möjliggör för användarna att skicka meddelande till dem det berör, har vi...

Administratörsguide, del 1 (Användare och roller):

Från "Användare och roller" kan du bjuda in nya användare, kolla vem som fått inbjudan men ännu inte svarat (under fliken ”Inbjudna (ej aktiva)”) och under fliken ”Aktiva" kan du tilldela och justera varje persons roll och i vilka e-postlistor personen är med i. För...

Apricon och iPad

Vi får en del frågor kring att använda Apricon mobilt och främst då kring vilka möjligheter som finns för att hantera filer med iPad. Syftet med den här artikeln är att beskriva mitt sätt att kombinera Apricon och iPad. Jag startar Safari och loggar in i Apricon på...

Tips för att förenkla sparande av Relationshandlingar

Ändring 2013-09-26: Nu finns det ett enklare sätt att göra detta. Läs här. Följ denna guide så slipper du skriva in beskrivningstexterna på nytt! OBS! Ta en dokumenttyp i taget (t.ex. Ritningar enl. nedanstående exempel) I dokumentträdet går du till...

Vi vill hjälpa dig

Vi vill tipsa våra användare om det mest effektiva sättet att få hjälp med Apricon; kontakta oss direkt! Om du upplever problem med någon funktion i Apricon så vänd dig direkt till oss på Apricon. Meddelanden om problem som går ut till samtliga projektdeltagare...

Mina sparade dokument

När man har sparat dokument i Apricon finns det ofta behov av att enkelt hitta dem och göra något mer med dem, t.ex. skicka till kopiering eller lägga dem i ett paket. Den nya funktionen ”Mina sparade dokument” hjälper till med detta. Det varierar från fall till fall...

Lilla boken om BIM

  Lilla boken om Bim är egentligen en stor bok eftersom den på ett mycket ödmjukt sätt visar vad BIM är. Alla som pratar om BIM har förmodligen sin egen uppfattning om vad BIM är, och här kommer denna lilla skrift in och på ett enkelt och lättfattligt sätt benar upp...

Bestäm själv hur dina dokument- och paketlistor ska se ut!

Visste du att du själv kan bestämma hur mycket information dokumentlistan i Apricon ska innehålla? Klicka på skiftnyckeln ovanför rubrikerna för att göra dina inställningar. För att lägga till eller ta bort en kolumn markerar du bara namnet på rubriken och sen på en...

Prenumerera

Vill du få tips och information om aktuella händelser via vårt nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år?