Välj en sida

Dokumenthantering

Spara från förteckning

Om man har många dokument att spara i Apricon kan det vara tidsödande att mata in beskrivningstexter och andra dokumentegenskaper. Ofta finns denna information redan i dokumentförteckningar, ritningshuvuden etc. Den här funktionen hjälper till att föra över...

Varför beställa arkivdata via Apricon?

När ett projekt är färdigställt finns det ett par olika vägar att gå; man kan behålla det online på Apricon i ett s.k. Garantiskede eller Förvaltningsläge, eller så kan man stänga det för vidare åtkomst. Oavsett vad man väljer så brukar man förr eller...

Länkar till dokument och paket

Eftersom vi har flera starka funktioner för att söka dokument brukar det sällan vara problem att hitta varandras filer i Apricon. Men ibland kanske man vill förenkla ytterligare och i sina meddelanden länka direkt till de dokument och paket som man skriver om. För ett...

Vattenstämpel på PDF-filer

För någon månad sedan smyglanserade vi en efterfrågad och nyttig finess, att kunna få en så kallad vattenstämpel på pdf-filer. Använder du dig av workflow för granskning/godkännande så kan du sätta valfri text som vattenstämpel på dokumenten. Denna ökade tydlighet...

Uppdatera publicerade paket

Vi har nyligen infört en förändring när det gäller de publicerade paket som visar senaste versionen av ingående dokument. Du kan nu löpande förändra innehållet i dessa paket, vilket förenklar och effektiviserar en hel del. Paketerar och publicerar du ett antal...

Dra och släpp enklare utan Java

Nu fasar vi ut användningen av Java-plugin för att dra och släppa filer vid sparande. För dig som användare innebär det en rad fördelar: Du slipper krånglet med att installera och uppdatera Java på datorn, och kanske behöva vänta på hjälp från IT-supporten. Funktionen...

Spara dokument direkt från trädet

Många har efterfrågat möjligheten att spara direkt från vårt dokumentträd och nu kan du det! Den lilla disketten visar om du har rätt att spara i just den mappen du letar i. Tänk på att den inte dyker upp förrän du kommit till en nivå då alla identifierande egenskaper...

Mina sparade dokument

När man har sparat dokument i Apricon finns det ofta behov av att enkelt hitta dem och göra något mer med dem, t.ex. skicka till kopiering eller lägga dem i ett paket. Den nya funktionen ”Mina sparade dokument” hjälper till med detta. Det varierar från fall till fall...

Bestäm själv hur dina dokument- och paketlistor ska se ut!

Visste du att du själv kan bestämma hur mycket information dokumentlistan i Apricon ska innehålla? Klicka på skiftnyckeln ovanför rubrikerna för att göra dina inställningar. För att lägga till eller ta bort en kolumn markerar du bara namnet på rubriken och sen på en...

Dokumentträd och mappar

Dokumentträdet i Apricon består av mappar i en trädstruktur, och är det mest använda verktyget för att hitta dokument och paket. Det påminner en hel del om filträdet i Windows, men det finns viktiga skillnader. I Windows bygger man upp sitt träd genom att skapa mapp...

Prenumerera

Vill du få tips och information om aktuella händelser via vårt nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år?