Välj en sida

Ärendehantering lyfter frågorna från mailen. Med struktur och överblick får du bättre besked.

Med Ärendehantering får du:

 

  • Alla frågor samlade med inläggen i kronologisk ordning

  • Översikt med alla ärenden, öppna och stängda

  • Inga ärenden som glöms eller försvinner i mailhanteringen

  • Möjlighet att även hantera konfidentiella frågor

  • Kontinuitet då ärendet inte blir låst till en person

  • Kvalitetssäkring och stöd i beslutsprocessen

  • Transparens och sammanhållning i projektgruppen

Användningsområden:

Fråga/Svar. Under projekteringen blir det många frågor att hålla reda på. Genom att rikta frågan till en person men visa den för alla skapar man transparens i projektet.

ÄTA. En fråga kan lätt leda till ändrings- och tilläggsarbete. Ärendehantering stödjer även hanteringen av ÄTA.

Felanmälan. I Förvaltningsskedet kan Ärendehantering användas för att anmäla fel till entreprenör för åtgärd.

Apricon Ärendehantering

Spenderar du tid på att leta efter mail med olika frågor och ärenden i dina projekt? En fråga som har mailats några gånger blir snart svårläst och hur strukturerad din inkorg än är så är det svårt att få överblick i alla ärenden. Med Ärendehantering får du allting samlat och överskådligt. Gå från kaos till ordning och spara massor med tid!

Alla frågor och inlägg ger automail till dem som berörs. De som har läsbehörighet kan dessutom följa frågan inne i Apricon utan att störas av massor med irrelevanta mail.

 

Ett ärende kan innehålla bifogade filer eller referenser till tidigare ärenden. Aktuella kontaktuppgifter finns redan i Apricon och det är enkelt att rikta frågan till berörd disciplin och därefter till en person. Känn dig trygg i att allting dokumenteras och att inga frågor tappas bort. Informationen är tillgänglig hela projektet och kan följas upp även efteråt på en arkivskiva. 

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig ifall du vill ha en online-demo ett möte eller skapa ett demoprojekt. Du kan pröva Apricon utan kostnad i en månad.