Välj en sida

Den Visuella frågetavlan är snabb, tydlig och alltid tillgänglig.

Med Visuell frågetavla får du:

 

  • Ett verktyg där alla får samma bild av status i projektet

  • Effektiva möten där alla är delaktiga och engagerade

  • Flexibilitet då du inte är låst till en viss möteslokal

  • Mötesdeltagare som skickar in sina frågor innan mötena

  • En snabb överblick vilka knäckfrågorna är

  • Ett protokoll som finns tillgängligt samma dag som mötet

Skulle du vilja att allas kompetens och erfarenhet kom fram på ett bättre sätt?

Blir du ofta frustrerad över att många möten är mer fokuserade på diskussion än beslut?

Har du ofta en känsla av att du missat något i ditt projekt, men har svårt att sätta finger på vad det är?

Lös problemen med Visuell frågetavla som stöd i projektet.

Apricon Visuell frågetavla

Visuell frågetavla är ett hjälpmedel för att hantera alla frågor och svar i ett projekt. Med hjälp av digitala post-it lappar får alla deltagare en tydlig bild av aktuella frågor. Kommunikationen blir effektiv genom att att det går att arbeta med frågorna mellan möten och det ges utrymme för utförliga svar med bilagor.

På mötena visualiseras alla aktuella frågor i projektet och fokus ligger på att verifiera svaren på tidigare frågor och definiera vilka nya frågor som kräver separata arbetsmöten. Efter mötet blir besluten direkt tillgängliga i beslutsloggen utan tidskrävande manuell dokumentation.

Gränssnittet är intuitivt och frågetavlan kan anpassas för olika tillämpningar och visa frågor i olika vyer som ”till-från” och ”veckovy”.

 

 

Via Besluts- eller Frågeloggen kan du enkelt sortera frågorna efter vilken disciplin som har skapat frågan eller blivit tilldelad en. Du kan också sortera efter frågetyp och snabbt få en bild av vilka knäckfrågorna har varit och vilka områden dessa berört.

Ditt projekt kan även nyttja flera Visuella frågetavlor parallellt; exempelvis en för användning under Systemhandlingsskedet och en under Bygghandlingsskedet. Informationen är tillgänglig genom hela projektet och kan även följas upp efteråt på en arkivskiva eller ett USB-arkiv.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig ifall du vill ha en online-demo ett möte eller skapa ett demoprojekt. Du kan pröva Apricon utan kostnad i en månad.