Välj en sida

Workflow effektiviserar din granskningsprocess. Du sparar tid och får kvalitetssäkring på köpet.

Med Workflow får projektet:

 

  • Översikt som visar status för samtliga handlingar

  • Kontroll över läs- och skrivrättigheter genom processen

  • Dokumentation av vem som gjort vad och när

  • Kvalitetssäkrad process som minimerar risken för fel

  • Mindre administration och effektivare kommunikation

  • Mer tid till att granska och föra arbetet framåt

Apricon Workflow

Vi vet alla att fel i projekteringen kan bli mycket kostsamma att åtgärda i byggskedet. Med tillvalet Workflow i Apricon minimeras risken för att fel ritningar ska hamna på byggarbetsplatsen. Samtidigt får ni ett bra stöd för alla som granskar och godkänner. De som har handlingar som kräver deras åtgärd får dessa samlade under ”Att göra” där de visas under respektive steg i flödet.

Hela processen kvalitetssäkras genom att historiken för varje dokument och åtgärd dokumenteras. I den samlade översikten kan alla projektdeltagare se hur granskningen fortskrider.

 

Handlingarna lotsas genom fördefinierade steg där status och läsbehörighet styrs automatiskt. Dokumenten blir inte synliga för alla innan de har blivit godkända. Workflow är mycket flexibelt och flödet med status och åtgärder anpassas till din granskningsprocess. Den visuella översikten av flödet förenklar både för konsulter och projektledning.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig ifall du vill ha en online-demo ett möte eller skapa ett demoprojekt. Du kan pröva Apricon utan kostnad i en månad.