Välj en sida

Stockholm satsar friskt

Stockholms läns landsting genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. I Danderyd genomförs tre huvudprojekt nämligen en ny Akutmottagning, upprustning av Vårdavdelningar och upprustning av Godsmottagning. Den totala projektkostnaden är 3,2 Mdr.

Den nya Akutmottagning kommer att ligga mellan sjukhusets centrala och södra delar med färdigställandedatum i slutet av 2017. Byggnaden kommer att fungera som ett nav som förbinder sjukhusets olika delar.

Projekt Vårdavdelningar genomför ombyggnad och teknisk upprustning av sex vårdbyggnader och som genomförs i 3 etapper där allt skall vara klart 2021.

Projekt Godsmottagning rustas upp för en anpassning till ökad kapacitet och skall stå klart i slutet av 2017.

För att underlätta samverkan mellan de tre huvudprojekten och mellan Locums övergripande projektledning används den nya möjligheten att koppla projekt i Apricon.

Genom att använda ett övergripande projekt i Apricon för den gemensamma informationen och koppla de tre huvudprojekten till det kan vi tex göra styrande dokument tillgängliga för alla på ett enkelt sätt med bibehållen integritet. Det ger en tydligare och säkrare kommunikation och spar tid, säger Locums projektchef, Kent Strömberg.

Redan från start användes ärenden i Apricon för att ta hand om frågor och dokumentera beslut under projekteringen.

Nu har vi satt upp en egen ärendeserie för produktionen av akutvårdsbyggnaden för att hantera frågor och svar. Det är smidigt att ha det samlat på ett ställe, lätt åtkomligt för de som berörs, säger Robert Sahlin på Ebab som ansvarar för informationshanteringen.

 

Nu dokumenterar vi alla viktiga beslut från olika forum i beslutsloggen uppdelat på projekt och beslutsforum. Det gör det tydligt och lätt åtkomligt på ett ställe för alla inblandade, säger Maria Viklund, projektadministratör på Locum.

Läs mer om  projekten på Locums hemsida.

 

Ny akutvårdsbyggnad, Danderyds Sjukhus. Illustration: White