Välj en sida

Skanska bygger i kvarteret Glasbruket på Limhamn

Sofia Wäborg, projektledare på Skanska nya hem, är glad för uppdraget och har stor tilltro till projektet trots oron för en försämrad bostadsmarknad.

– Det kommer att löpa under så pass lång tid, genom både låg- och högkonjunktur. Med närheten till småbåtshamnen i Limhamn, stranden, gröna rekreationsområden och samtidigt cykelavstånd till Malmös centrum kommer området att förbli attraktivt och unikt, säger Sofia Wäborg.

Skanska kommer att bygga omkring 160 gathus och 200 bostadsrätter under en period om sju till tio år. Pnet används under projekteringsfasen och genomförandefasen.

– Pnets verktyg är till hjälp i kommunikationen med projektgruppen och för att hantera ritningar, rapporter och handlingar, säger Sofia Wäborg.

Limhamns marina och äldre industrimiljö bevaras och kommer att spegla av sig i området. De moderna bostadsrätterna kommer att ligga längst ut på kajen med havsutsikt medan det mysiga gathusområdet ska byggas vid kajpromenaden innanför med havsglimt och utsikt mot det gröna Limhamnsfältet. I den första etappen byggs 29 gathus med takterrass och liten tillhörande trädgård. Husen har hög standard, öppen planlösning och gedigna material. Alla bostäderna kommer att uppfylla högre krav på energibesparing än Boverkets byggregler. Det pågår även arbete med att ta fram en ännu starkare grön profil med alternativa energikällor och fler energibesparande åtgärder i husen. Sofia Wäborg räknar med att inflyttningen kan ske under senare hälften av 2010.

 

Limhamn, Malmö