Välj en sida

3D-modellsamordning skapar bra förståelse

ÅF och Dell får ett bra skyltläge när de flyttar till Hagaporten III i Solna i oktober. Den moderna kontorsbyggnaden ligger mitt emot Hagaparkens kulle vid E4:an där 170 000 fordon passerar per dygn. Skanska är totalentreprenör för byggprojektet. För att samordna 3D-modellerna från olika discipliner i projektet har Björn Källkvist använt Navis Works.

– Efter ungefär halva byggtiden fick vi tillgång till Navis Works. Det var lite sent eftersom vi hade alla bygghandlingar färdiga då. Vi valde ändå att arbeta med programmet för att det fungerade bra för oss beställare och projekteringsledare, säger Björn Källkvist, installationssamordnare hos totalentreprenören Skanska.

Med hjälp av programvaran kontrollerades kritiska delar i projektet som teknikutrymmen, schakt och trånga utrymmen.

– Entreprenörerna uppskattade programvaran för att den ökade förståelsen för handlingarna och hur byggnationen skulle se ut i kritiska delar, säger Björn Källkvist.

Genom att förståelsen ökar går det att hitta fel i ett tidigare skede och då kan man också vinna tid, spara pengar och öka kvaliteten, konstaterar Björn Källkvist. Med samordnade 3D-modeller blir det också lättare att visualisera ett planerat projekt för en potentiell kund. Björn säger att han med all säkerhet vill jobba med samordning av 3D-modeller i fortsättningen.

Det gäller bara att alla inblandade, från konstruktörer och projektörer till montörer, lär sig programvarorna och höjer sin kompetens så att det blir en standardmetod att arbeta efter, säger Björn Källkvist.

Om Hagaporten III
– Skanska är totalentreprenör och Strängbetong är stomleverantör
– Byggnaden är sju våningar hög över mark och omfattar 28 000 kvadratmeter kontorsyta
– Skanska Fastigheter är partner i EU-projektet GreenBuilding. Hagaporten III har därmed godkänt byggnaden enligt GreenBuildings krav för energieffektiva fastigheter. För att nå denna status måste en byggnad ha minst 25 procent lägre energianvändning än de svenska kraven för en nybyggd fastighet av samma typ

 

Hagaporten III i Solna

Björn Källkvist