Välj en sida

Max IV ett vetenskapligt partneringprojekt

Max IV – Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin använder Apricon som projektnätverk.

Peab och Wihlborgs har tillsammans bildat bolaget Fastighets AB ML4 som blir byggherre i projektet. ML4 kommer att genomföra, äga och förvalta projektet vilket utförs som ett partneringprojekt där hyresgästen, byggherren och entreprenören samverkar. Hyresgästen kommer att vara Max Lab på Lunds Universitet.

Genom Max IV kommer Sverige att bli världsledande inom material- och nanoforskning. Anläggningen ska använda så kallad synkrotronstrålning, något som ger oss möjligheten att studera material molekyl för molekyl, atom för atom.

Forskningen kan komma att påverka oss alla genom nya rön och produkter inom flera områden som t.ex. medicin, bioteknik, elektronik, miljö och energi.

Projektet är uppdelat i två etapper:

En tunnel – 400 meter lång, 10 meter bred, 4 meter hög med väggar och tak som är 2 meter tjocka i betong. Tunneln ska ge plats för linjäracceleratorn, som ska skjuta iväg synkrotronljusstrålarna.

En cirkelformad 10-12 meter hög byggnad, med en omkrets på 650 meter.

Totalt är hela projektet på 44.000 kvm. Till detta kommer 40.000 kbm betong att behövas.

Max IV kommer att börja användas 2015. Totalt kommer mellan 150-200 personer att vara anställda här och anläggningen kommer att användas av omkring 2.000 forskare varje år.

Apricon har varit engagerade i projektet ifrån tidigt skede och satte upp projektnätverket Pnet tillsammans med Lunds Universitet och Sweco Arkitekter. Idag använder projektet Apricon och har anpassats efter önskemål från Peab och Wihlborgs.

I det till ytan utbredda projektet arbetar man med lägeskoder enligt ett kordinatsystem vilket också har använts som en egenskap för dokumenten. Detta ger en möjlighet att strukturera informationen i ytterligare en variant av det dynamiska dokumentträdet.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

 

Max IV, Lund