Välj en sida

Under menyalternativet ”Projektinställningar” hittar du ett antal basfunktioner som du som administratör själv kan nyttja och anpassa efter projektets behov.

Projektnamn:
Som projektadministratör kan du redigera projektnamnet, både för rubriken på sidan men även för projektnamnet som visas överst i dokumentträdet.

Dokumentstruktur, dokumentegenskaper:
Härifrån kan du lägga till eller ta bort ”mappar” i projektet. Genom att klicka på ”Redigera” kommer du till sidan för ”Dokumentstruktur och roller”. Denna sida ger en överblick av vad som är definierat i projektets dokumentstruktur. De boxar/listor som har en blå ”skiftnyckel” som ikon till höger om rubriken har du som administratör möjlighet att själv redigera.

För att lägga till en ny mapp:

nyckel

 1. Klicka på ”skiftnyckeln”:
 2. Klicka på ”Lägg till”
 3. Skriv in namnet på den mapp du vill skapa
 4. Klicka på ”Spara”
  Nu kommer förmodligen de två boxarna till höger att börja blinka, detta beror oftast på att mappar är ”villkorade” mot huvudmappar (för att på så vis kunna visa endast relevanta mappar under respektive kategori).

   constraints1

 5. Klicka på rullgardinsmenyerna och välj de blåmarkerade alternativen i listan:
 6. Klicka på ”Redigera”
 7. Markera för vilka huvudmappar/kategorier din nya mapp ska synas under med hjälp av checkboxarna:constraints2
 8. Klicka på ”Spara”

 

Fakturauppgifter vid kopieringsbeställning: 
Här kan du ange fakturauppgifter som projektet kan använda sig av vid beställning av kopiering.

 1. Registrera Företags- och adressuppgifter
 2. Välj ut den kopieringsfirma ni vill använda er av och ange även lämplig ort för utskick.
 3. Ange konto för faktureringen (här finns också stöd för att ange flera konton vid behov, klicka bara i alternativet ”Flera värden att välja på”)
 4. Klicka på ”Spara”