Välj en sida

sociala_c3_630

 

Alla projekt kan ses som ett tillfälligt socialt nätverk och genom att förbättra kommunikationen skapas motivation, nya idéer och nya kontakter. För att skapa en starkare social dimension i Apricon håller vi nu på att ta fram nya funktioner kring kontakter, kommunikationen inom projektgruppen samt projektinformation.

Utvecklingsprojektet går under namnet ”Sociala Apricon” och kommer att pågå under 2013. Vi har utgått ifrån våra kunders önskemål samt de tekniska möjligheterna. Resultatet är ganska omfattande och projektet kommer att lanseras i flera delleveranser. Några av de ingående delarna är:

 • Kontaktlista med bilder
 • Utökad personlig profil
 • Projektportal
 • Projektöversikt
 • Personlig kontaktlista
 • Sökning av användare
 • Utökad kundinformation
 • Ny startsida i projekten
 • Dagbok
 • Aktivitetsflöden
 • Projektinformation

Information kring de olika delleveranserna kan du läsa om i bloggen.