Välj en sida

Vi får en del frågor kring att använda Apricon mobilt och främst då kring vilka möjligheter som finns för att hantera filer med iPad.
Syftet med den här artikeln är att beskriva mitt sätt att kombinera Apricon och iPad.

Jag startar Safari och loggar in i Apricon på vanligt sätt, som när jag använder min dator. Och precis som med min dator behöver jag programvaror för att kunna hantera de filer som finns i projekten. I iPaden måste jag alltså ha appar som kan hantera de filformat jag vill jobba med.

AutoCad WS har jag för att öppna, redigera och spara DWG-filer. Filerna kan sparas lokalt i sin redigerade form.

dwg

Alternativ när man öppnar DWG-/NWD-format. Klicka för större bild.

BIM 360 Glue är till för att göra motsvarande med NWD-filer (Navisworks). Dock kan man inte spara filerna med de ändringar man gör.
Gemensamt för DWG och NWD är att om jag öppnar dem från Apricon får jag en ny flik i Safari där jag ges valet att antingen öppna direkt i respektive app eller att välja annan app. Genom att välja annan app får jag möjligheten att spara filen lokalt med FileBrowser.

FileBrowser använder jag för att spara filer lokalt och få åtkomst till filsystemet i iPaden. Med appen kan man även få tillgång till andra datorer för att till exempel öppna filer som ligger på företagets server eller spara filer från iPad till servrar/datorer.

FB

Grundvy för FileBrowser. Lagringsplatser till vänster och filer/mappar till höger. Klicka för större bild.

PDF– och Office-filer (Word och Excel) öppnas i ny flik med Safaris inbyggda stöd. Den öppnade filen kan man peka på för att få alternativ att öppna (och sedan spara) den i FileBrowser eller öppna med annan app (till exempel Adobe Reader för PDF-filer).

pdf

PDF-filens alternativ för att spara/öppna. Klicka för större bild.

Vill jag spara flera filer samtidigt till min iPad  fungerar det ungefär som i vanlig datormiljö. Jag får en ZIP-fil att packa upp med FileBrowser varvid en mappstruktur skapas lokalt utifrån egenskaperna filerna har i Apricon.

En nyttig funktion är att skapa samlings-PDF med hjälp av ”Skriv ut-funktionen”. Genom att markera flera PDF-filer i Apricon och välja funktionen Skriv ut skapas en PDF-fil av de valda dokumenten. Den kan man sedan spara lokalt eller skicka till en skrivare.

Det var lite om hur man kan öppna och spara filer från Apricon.
När det gäller att spara till Apricon från sin iPad är man mer begränsad. Bilder kan man spara från iPad till Apricon, detta görs då med funktionen Spara enstaka i Apricon.

Övriga funktioner i Apricon fungerar bra. Du kan till exempel skapa paket, skicka meddelande, hantera kontaktlistan, ändra egenskaper på dina dokument mm. Har projektet ärendehantering går det bra att jobba med den i iPaden. Är du administratör kan du bjuda in/ta bort användare, hantera rättigheter, redigera projektets startsida mm.