Välj en sida

Dokumenthantering

Dokumenthantering som är både enkel och effektiv förenklar projektarbetet.

Workflow

Workflow effektiviserar din granskningsprocess. Du sparar tid och får kvalitetssäkring på köpet.

Ärendehantering

Ärendehantering lyfter frågorna från mailen. Med struktur och överblick får du bättre besked.

Publicera paket

Publicera paket ger effektivare upphandling och säkrare kommunikation.

ApriconAppen

ApriconAppen gör det enkelt att ta med sig ritningarna när du lämnar kontoret.

Apricon i byggprocessen

Apricon är ett webbaserat projektnätverk som hjälper byggprojekt att kommunicera och dela dokument på ett enkelt och effektivt sätt. Tjänsten är utvecklad av människor från byggbranschen i nära samarbete med projektutvecklare, projektörer, entreprenörer och förvaltare. Apricon kan användas för att dela dokument och kommunicera med alla inblandade i ett byggprojekt i alla skeden av byggprocessen. Från det tidiga skedet med förstudier och programarbete via projektering, inköp och produktion till förvaltning.

Du väljer vilka tillval och funktioner du behöver och vill använda i projektet. En enkel och kraftfull dokumenthantering är basen i plattformen. Kombinera med bland annat Ärendehantering, Workflow och Publicera paket. Projektets förutsättningar och behov får bestämma dokumentstruktur, arbetssätt, tillvalsmoduler, anpassningar och eventuell utbildning av projektgruppen. Apricon är anpassningsbart, användbart och kraftfullt.

I portalen får du en översikt av händelser i dina projekt, nyheter från branschen och möjlighet att skapa din egen kontaktista.

Vi hjälper dig, din kontaktperson på Apricon är tillgänglig under hela projekttiden som support och bollplank.

 

Projektutveckling

Redan i ett tidigt skede är det viktigt att alla snabbt och smidigt har  tillgång till samma information. Med Apricon får du säker och effektiv gemensam kommunikation.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Visuell frågetavla för engagerande möten och dokumentation av beslut.

Projektering

Kommunicera snabbt och säkert under projektering och produktion. Säkerställ att all relevant dokumentation finns för överlämning till förvaltning.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Visuell frågetavla för engagerande möten och dokumentation av beslut.
  • Workflow – överblick och kontroll på handlingarnas status.
  • Publicera paket – förfrågningsunderlag och entreprenadpaket för smidigare upphandling och produktion.
  • Ärendehantering – dokumentation av fråga/svar och avvikelser.

Förvaltning

Skapa ett levande arkiv med Apricon så att uppdaterade handlingar alltid finns tillgängliga för drift och underhåll samt framtida ombyggnader.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Ärendehantering för felanmälningar och ändringar.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig ifall du vill ha en online-demo ett möte eller skapa ett demoprojekt. Du kan pröva Apricon utan kostnad i en månad.