Välj en sida

urban_escape_630

AMF Fastigheter vitaliserar ett av Stockholms mest centrala kvarter med modern arkitektur och nya spännande mötesplatser. Urban Escape Stockholm är ett bra exempel på stadsutveckling som ökar attraktionskraften för hela området med bland annat Stockholms första innovationshus Epicenter och två unika hotellkoncept. Projektet som omfattar fem fastigheter, två torg och fyra gator med en kombination av kontor, hotell, handel och restauranger kommer att stå klart 2019.

Urban Escape består av flera delprojekt och man använder sig av vår nya funktion Kopplade projekt. Det medgör att utvald information kan bli åtkomlig mellan projekt utan att användaren är inbjuden i de kopplade projekten. Hör av dig så berättar vi mer.

Läs mer här