Välj en sida

För någon månad sedan smyglanserade vi en efterfrågad och nyttig finess, att kunna få en så kallad vattenstämpel på pdf-filer. Använder du dig av workflow för granskning/godkännande så kan du sätta valfri text som vattenstämpel på dokumenten. Denna ökade tydlighet minskar risken att en icke godkänd handling misstas som godkänd.
Dokument som ännu ej är klara för granskning kan stämplas med ”Preliminär”, ”Under arbete” eller liknande. När de är skickade för granskning kan texten automatiskt ändras till ”Under granskning”, ”Granskas” etc och när dokumentet sedan är godkänt så är det utan vattenstämpel.

Ofta i workflow sänds godkända dokument åter till dokumentägaren så att ritningsstämpeln eller motsvarande uppdateras innan dokumentet blir tillgängligt för övriga. Detta steg känns det nu tryggare att hoppa över, dokumentet kan redan när det skickas för granskning vara ifyllt med den status det får efter godkännande. Och därför, utan mellansteg, bli tillgängligt för projektet så snart det är godkänt.

Vattenstämpeln sätts på pdf-filer när dessa sparas till lokal miljö, öppnas på skärmen, skickas för kopiering och syns även på dokumentet som ingår i ett publicerat paket och hanteras utanför Apricon-projektet. Vill du se mer hur det fungerar och kan vara en hjälp för dig så kontakta oss!

vattenstampel_hel