Välj en sida

Det nära samarbetet mellan Apricon och Skanska kring den Visuella frågetavlan har resulterat i en produkt och en arbetsprocess där det bästa från den analoga världen förenas med den digitala. Fokus ligger fortfarande på mötet, där frågor kan behandlas effektivt och beslut kring knäckfrågor kan jobbas fram med god överblick. Fördelen är att med Apricon behöver man inte vänta på att ett protokoll ska färdigställas och skickas ut efter mötet utan beslutsloggen finns redan på plats. Med de loggar som skapas kan användarna enkelt söka fram och sortera frågorna, exempelvis efter vilken disciplin som har skapat frågan eller blivit tilldelad densamma.

 

Visuell_matris

Den visuella frågetavlan går att anpassa till ert arbetssätt.

 

Nu har fem pilotprojekt hos Skanska använt vår Visuella frågetavla under en tid och responsen har varit mycket positiv. Ett av projekten som växlade över från den analoga tavlan till vår digitala variant är Kv. Norrland i Helsingborg. I och med detta fick man större flexibilitet i projektet som nu inte är beroende av stora väggytor eller en specifik möteslokal. Dessutom blir det effektiva projekteringsmöten med mötesdeltagare som skickar in sina frågor innan mötets början.

jonathan

Jonathan Skoglund

Största fördelen med att använda den Visuella frågetavlan i Apricon är att man som projekteringsledare sparar tid på att administrera de frågor som dyker upp under ett projekteringsmöte. När mötesdeltagarna dessutom kan förbereda frågorna innan mötet så krävs nästan ingen administration alls för projekteringsledaren.
– Jonathan Skoglund, Projekteringsledare, Skanska

 

 

 

Kv. Norrland ritas av Jaenecke Arkitekter.

 

Kvarteret Norrland är en del av ett stadsförnyelseprojekt i Helsingborg som får söder att sträcka sig ännu längre söderut. Skanska har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga projektet som har  modern arkitektur och omfattar 327 hyreslägenheter fördelade på fyra huskroppar. Gemensamt för de fyra husen är konceptet med kringbyggd innergård och loftgångar på grund av tuffa ljudkrav i och med närheten till Malmöleden och Oljehamnsleden. De höga kraven skruvar även upp nivån på projekteringen och man drar stor nytta av fördelarna med den Visuella frågetavlan.

Apricon erbjuder nu tjänsten till samtliga kunder och flera har redan börjat använda den Visuella frågetavlan. Detta gör att utvecklingen fortsätter i hög fart och nya tillämpningar kommer att presenteras under året.

Hör av dig om du vill veta mer.

Kontakt