Välj en sida

Från ”Användare och roller” kan du bjuda in nya användare, kolla vem som fått inbjudan men ännu inte svarat (under fliken ”Inbjudna (ej aktiva)”) och under fliken ”Aktiva” kan du tilldela och justera varje persons roll och i vilka e-postlistor personen är med i.

För att bjuda in ny(a) användare:

  1. Skriv in varje persons e-postadress (du kan ange flera samtidigt)
  2. Klicka på ”Lägg till”
  3. Klicka på varje e-postadress för att tilldela roller och e-postlistor.
  4. Klicka sen på ”Bjud in”

Nu får de inbjudna e-post med en länk där de uppmanas att registrera sig med namn, företag, adress och telefonnummer. Först därefter kan man logga in och delta i projektet på Apricon.

I princip så är alla roller knutna till en disciplin, t.ex. så tilldelas rollen ”Projektör Arkitektur” disciplinen ”A” (vilket innebär att en användare med denna roll då kan spara upp dokument under mappen ”A”).
Om du vill bjuda in en internationell deltagare som föredrar engelska framför svenska, så bör du själv logga in på engelska genom att ange ”English” som språk på inloggningssidan till Apricon. Inbjudan som går iväg blir då också på engelska.

Skulle det finnas aktiva användare i projektet som ännu inte blivit tilldelade en roll, gå in under fliken ”Aktiva” och klicka på användarens namn – därefter kan du enkelt bocka i den eller de roller som du vill tilldela denne.