Välj en sida

När det är dags att lägga in relationshandlingar kan man spara mycket tid genom att utnyttja de beskrivningstexter som redan finns på motsvarande bygghandlingar. Vi kallar metoden dubbelsynkronisering.

Ta en dokumenttyp i taget (t.ex. Ritning enl. nedanstående exempel) och gör så här:

  1. Starta funktionen Spara dokument och välj de identifierande egenskaperna Bygghandlingsskede>X>Ritning.

   dubbelsynk1

  2. Dra filerna från Utforskaren och släpp i webbläsaren så att de laddas upp. Programmet ”synkroniserar” filerna med servern, och eftersom det redan finns bygghandlingar med samma filnamn kommer beskrivningen och andra egenskaper att fyllas i. OBS! Klicka inte på Spara.

   dubbelsynk2

  3. Klicka på ”Ändra identifierande egenskaper” och ändra till Relationshandling>X>Ritning. Nu synkroniserar programmet på nytt filerna med server och upptäcker att de inte finns tidigare. Det behåller dock de redan ifyllda egenskaperna, vilket man utnyttjar.
  4. dubbelsynk3
    
  5. Ändra de egenskaper som behövs, t.ex. datum och status.
  6. Spara.