Välj en sida

Funktionen Kopplade projekt ger möjlighet att visa ett urval av dokument i ett visst projekt för användarna i ett annat projekt.

Behovet finns framför allt när man har flera stora angränsande projekt med samma byggherre men olika sammansättning av entreprenörer, konsulter och övriga aktörer. Användarna kan få tillgång till dokument i angränsande projekt som de har behov av. Man har också möjlighet att sätta upp ett särskilt projekt med gemensamma styrande dokument som alla kan se.

Använda kopplade dokument

Kopplade dokument, d.v.s. dokument som egentligen finns i ett annat projekt än det man är inloggad i, känns igen på att de har en liten pil på filikonen och dokumentkortsikonen (ungefär som genvägar i Windows). Det går aldrig att ändra på kopplade dokument, men man kan hämta dem, skicka till kopiering o.s.v., och även lägga dem i paket.

 

Hitta kopplade dokument

Enklast är att använda dokumentträdet. I projekt med kopplingar till något annat projekt har detta projekt ett speciellt dokumentträd. Välj trädet i urvalslistan, se bild.

Checkboxen längst upp till vänster gör att alla sökfunktioner – snabbsökningsfältet och funktionerna under noden ”Sök” – också hittar de kopplade dokumenten.