Välj en sida

Region Skåne gör omfattande investeringar i utveckling och modernisering av prioriterade sjukhusområden i Skåne. Investeringarna sker i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Satsningen är den största som Region Skåne gjort sedan 70-talet och går under namnet Framtidens sjukhus.

 

oversiktsbild_740x340

Nya Sjukhuset Malmö. Två nya vårdbyggnader (gröna), ny servicecentral (orange), placeringar för ersättningslokaler (gult). Linjer visar kulvertsystem.

 

Under de kommande åtta åren investerar Region Skåne drygt sex miljarder kronor på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård. Malmö sjukhusområde kommer bland annat att få två nya byggnader, en ny stor vårdbyggnad, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under marken. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapas förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Utvecklingen sker i nära arbete med Malmö stad.

Skanska har skrivit samverkansavtal med Region Skåne avseende nybyggnad av vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö. Projektet ställer höga krav på samordning då det består av flera olika delar och för att den dagliga verksamheten på området ska påverkas så lite som möjligt.

staffan

Staffan Andersson

Sjukhusbygge mitt i befintlig verksamhet är en utmaning. Behoven hos sjukhusets personal, patienter och besökare är oerhört viktiga för oss och vi vill ju inte enbart bygga ett sjukhus för vård i världsklass utan också göra det utan att störa den verksamhet som pågår dagligen på området.
Staffan Andersson, Projektdirektör för Nya Sjukhusområdet Malmö, Skanska

 

 

susmalmo_illustration740

Illustration över hur sjukhusområdet i Malmö kan komma att se ut. Den slutgiltiga utformningen är inte bestämd utan tas nu fram av White.

 

Apricon används vid Nya Sjukhuset i Malmö. Med funktionen för kopplade projekt får man ökad tillgänglighet och kan sömlöst kommunicera ny information mellan olika projekt.

Patrik Lamberth

Apricons lätta användargränssnitt, möjligheten att styra projektering effektivt samt lättillgängligheten för produktionen att hämta rätt handlingar gör Apricon till det självklara alternativet.
Patrik Lamberth, Projektingenjör, Skanska

 

Den Visuella frågetavlan effektiviserar projekteringen genom fokuserade möten och minimalt med administration.

 

Jesper Bengtsson

Jesper Bengtsson

Den visuella frågetavlan gör att vi får en effektiv projektering med bättre samordnade handlingar.
– Jesper Bengtsson, Projekteringsledare, Skanska

 

Läs mer på Skanskas hemsida
Läs mer på Region Skånes hemsida