Välj en sida

Vi har nyligen infört en förändring när det gäller de publicerade paket som visar senaste versionen av ingående dokument. Du kan nu löpande förändra innehållet i dessa paket, vilket förenklar och effektiviserar en hel del. Paketerar och publicerar du ett antal dokument som du vill göra tillgängliga utanför ditt Apricon-projekt kan du när du vill lägga till eller ta bort dokument i paketet. Detta slår genast igenom för de du gett tillgång till dokumenten (via länken till det publicerade paketet).

Vi ser att det här bland annat används när man i projektet helst inte vill bjuda in någon som enbart ska tillåtas se ett fåtal dokument, då är det istället lättare att lyfta ut valda dokument till den personen.
Eller varför inte publicerade entreprenadpaket som löpande fylls på allteftersom handlingar blir klara?

Publicerade paket som visar en specifik version av ingående dokument, som FU-paket, fungerar däremot inte på detta sätt. Till exempel ska ett utskickat förfrågningsunderlag inte kunna uppdateras/förändras lika enkelt.