Välj en sida

Vi vill tipsa våra användare om det mest effektiva sättet att få hjälp med Apricon; kontakta oss direkt!

Om du upplever problem med någon funktion i Apricon så vänd dig direkt till oss på Apricon. Meddelanden om problem som går ut till samtliga projektdeltagare riskerar att få dem att inte ens försöka utföra det projektet förväntar sig av dem trots att problemet egentligen inte berör dem.

Har vår tjänst störningar lägger vi alltid ut ett systemmeddelande som syns överst på våra webbsidor.

Om felrapporteringen handlar om sådant som inte är systemfel hanteras det bäst vid personlig kontakt med oss. Då kan vi till exempel justera projektets konfigurering, ändra dina rättigheter eller berätta hur man ska gå tillväga när man använder en särskild funktion.

Ibland kan vår support även hjälpa till när problemen finns i den enskilda användarens IT-miljö, till exempel om en webbläsare beter sig bristfälligt.