Välj en sida

Under året har Apricon i nära samarbete med Skanska tagit fram en ny funktion för att hantera och dokumentera frågor och svar vid möten. Visuell frågetavla bygger på en grafisk matris där digitala frågelappar sorteras in under ansvariga roller. Man arbetar med ”dra och släpp” för att tilldela frågor och ändra status.

 

Skanska_visuell

 

caroline_250 ”Arbetssättet är intuitivt och ger en snabb överblick över vilka de kritiska frågorna är. Efter avslutat möte vet alla vilka frågor som behöver vara besvarade till nästa veckas möte” säger Caroline Grip, ansvarig för Visuell projektering i Skanska.

Skanska har vidareutvecklat visuell styrning och planering i projekteringen och benämner arbetssättet Visuell projektering. Ett av de grundläggande verktygen i Visuell projektering är frågetavlan som idag är en fysisk tavla med måtten 2 x 1,5 meter. Under möten arbetar man effektivt med frågor och svar genom post it-lappar som placeras ut på tavlan. Alla frågor och svar dokumenteras löpande i en beslutslogg. Arbetssättet skapar effektiva möten där mötesdeltagarna är delaktiga och engagerade.

”Med Apricons Visuella frågetavla vill vi ytterligare stärka Visuell projektering. Genom att digitalisera arbetssättet med frågor och svar skapar vi förutsättningar för fler projekt att använda Visuell projektering” säger Caroline.

Den Visuella frågetavlan i Apricon erbjuder en större flexibilitet i projektet då man inte är låst till stora väggytor eller en viss möteslokal. Den digitala lösningen gör också att mötesdeltagarna kommer väl förberedda till mötet eftersom de skickar in sina frågor innan mötet. Resultatet blir roligare och effektivare möten!

 

Visuell_matris

 

Under hösten 2015 och vintern 2016 testas Visuell frågetavla i fem Skanskaprojekt och responsen från projekten är redan mycket positiv.

Hör av dig om du vill veta mer!

Kontakt